รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

(เปิดรับสมัคร 3 เมษายน 2561 - 29 เมษายน 2561 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
(รับสมัครตั้งแต่ 5 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัครตั้งแต่ 3 - 24 ตุลาคม 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
(รับสมัครตั้งแต่ 5 กันยายน - 30 ตุลาคม 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัครตั้งแต่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(รับสมัครตั้งแต่ 8 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(รับสมัครตั้งแต่ 30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(รับสมัครตั้งแต่ 6 - 15 ธันวาคม 2559)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
(รับสมัครตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2559)
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น