ประชาสัมพันธ์

ประกากศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกากศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดการรายงานตัว

โทร. 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การประเมินทางจิตวิทยา และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การประเมินทางจิตวิทยา และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวันประเมินฯพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 

** หมายเหตุ ** สอบถามรายละเอียดโทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพและพนักงานพินิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพและพนักงานพินิจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 

                                 โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพและพนักงานพินิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพและพนักงานพินิจ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)