กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์)  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
 
 
   
  ประกาศแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สนามสอบกรุงเทพมหานคร  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 
 
   

 
 
 
powered by INET